Adresa:

BIG Pazova, Vojački put 1a

Telefon:

063 101 1000

kontakt@walter.rs